Welkom op de website van Trekker Oldtimer Club Liesbosch    E-mail TOCL: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl

Nieuws
Activiteitenkalender
Nieuwsbrieven
Wie, wat, waarvoor
Foto albums
Clubregels


Nieuws
  Foto's Havenfeesten 2024.
  Uitnodiging 2e tocht 2024
  Foto's Keienslepen 2024.
Terug

Activiteitenkalender

2024
Zondag 2 juni 2de toertocht
Zondag 7 juli lange toertocht
Zondag 8 september 3de toertocht
Zaterdag 21 september of 5 oktober BBQ / feestavond
Zondag 3 november snertrit
Zaterdag avond 21 december lichtjestocht
2025
Zaterdag avond 11 - 18 januari 2025 jaarvergadering


Terug

Nieuwsbrieven

2024
Uitnodiging 2e tocht 2024
Uitnodiging Keienslepen.
Uitnodiging 1e toertocht.
Uitnodiging jaarvergadering.

2023
Uitnodiging lichtjestocht 2023.
Uitnodiging snertrit 2023.
Uitnodiging 20 jarig bestaan.
Info keien slepen
Info 1e toertocht
Info jaarvergadering

Terug

Wie,wat & waarvoor

Begin 2003 stond Ad van Meer wat te kletsen met Theo van de List van het gemeenschapshuis Liesbos. "We hadden een paar oude trekkertjes in de schuur staan en zeiden: goh, het zou toch leuk zijn als er ergens een clubke voor mensen met deze oude trekkers was."
Om het verhaal kort te maken: Theo en Ad besloten zelf dat clubke op te richten. "We hebben er Pee van de Wiel bijgehaald en met zijn drietjes vormen we het bestuur.". Ad als voorzitter, Theo als secretaris en Pee als penningmeester.
Een schot in de roos. Vanaf 2008 is er een ledenstop en een heuse wachtlijst. Ad van Meer: "We hebben nu honderd leden. Man, met gemak kunnen we er 150 hebben. Maar dan wordt het te groot, zeker als we die tochten maken. Vandaar die wachtlijst. Als er eentje wegvalt, kan er weer eentje lid worden." Ze komen uit heel West-Brabant en hebben met elkaar gemeen dat ze gek zijn op oude trekkers en machines, gebouwd tussen 1900 en 1970. Hoogtepunt tot nu toe is de door de club georganiseerde grote tentoonstelling op 28 september 2008. Meer dan 100 bijzondere oude trekkers en landbouwwerktuigen van weleer zijn getoond aan naar schatting ruim 1.200 bezoekers.

Gezelligheid, gemoedelijkheid en lekker kletsen over oude tractoren. Dat bindt de leden aan de club en is waar de club voor staat. Deze punten willen we ook voor de toekomst behouden.
Op naar het 10-jarig bestaan in 2013 ....

Per 1 maart 2010 is Pee van de Wiel opgevolgd door Jan Voermans.
Per 31 januari 2015 is Ad van Meer opgevolgd door Kees Lauwen.
Per 21 januari 2017 is Jan Voermans opgevolgd door Riet Dekkers.

Het bestuur bestaat nu uit:


Theo van der List tel 06-13052809
Kees Lauwen tel 06-51099348
Riet Dekkers tel 076-5021479 / 06-22071012
E-mail TOCL: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl
Terug

Foto albums

Seizoen 2024
Foto's havenfeesten vind je Fhier.
Foto's van het keienslepen vind je hier.
Foto's van de 1e tocht vind je hier.
Seizoen 2023
Foto's van de lichtjestocht vind je hier
Foto's van de jaarmarkt vind je hier.
Foto's van de lange tocht op 2 juni vind je hier
Foto's van de 2e toerocht op 4 juni vind je hier.
Foto's van de havenfeesten en van de Roparun vind je hier
Foto's van het keienslepen vind je hier
Foto's van de 1e toertocht op 2 april vind je hier
Seizoen 2022
Foto's van de lichtjestocht vind je hier
Foto's van de derde tocht vind je hier
Foto's van de lange tocht vind je hier
Foto's van de 2e toertocht vind je hiet
De foto's van het keienslepen op 1 mei vind je hier
Foto's van de 1e tocht op 10 april vind je hier
Seizoen 2021
Foto's van de snerttocht op 7 november vind je hier
Foto's van de tocht op 19 september vind je hier
Foto's van het keienslepen op 1 augustus vind je hier
Foto's van de tocht van 4 juli vind je hier
Foto's van de tocht van 6 juni vind je hier
Seizoen 2020
Foto's van de tocht van 23 augustus vind je hier
Foto's van de andere tocht van 5 juli vind je hier
Foto's van de aanhangwagen vind je hier
Het verslag in BNDeStem van het 5 jarig bestaan vind je hier.

Terug

Clubregels

1 Samenstelling bestuur:
Theo van der List tel 06-13052809
Kees Lauwen tel 06-51099348 of via WhatsApp
Riet Dekkers tel 076-5021479 / 06-22071012 of via WhatsApp

2 Deelname aan de club en activiteiten geschiedt volledig op eigen risico van de leden.
De club onthoudt zich van elke vorm van aansprakelijkheid.

3 Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn.
Schades en/of verontreinigingen als gevolg van olielekkages vallen onder eigen verantwoording van de eigenaar van het voertuig.
Leden kunnen op eigen gelegenheid een oliemat aanschaffen en meenemen, ook bij de toerrtochten indien nodig.

4 Het aantal toe te laten leden wordt jaarlijks bij besluit van het bestuur op gesteld;
daarna geldt een wachtlijst, tenzij het bestuur anders beslist.
Lid worden is alleen mogelijk als men daadwerkelijk† mee kan rijden in toertochten of een functie binnen de club heeft

5 De trekker dient van voor 1980 te zijn en zonder cabine te zijn uitgevoerd. Dus geen unimogs bij de gewone toertochten.
Alleen bij de snertrit en lichtjestocht wordt een uitzondering gemaakt,
dan mogen de trekkers van voor 1980 wel een cabine / kapje hebben. Ook unimogs mogen dan meerijden.
Dan rijden de trekkers met cabine of unimog wel achteraan in bij deze tochten.

6 De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt Ä 15,00 per persoon en dient overgemaakt te worden
op de aangegeven bankrekening of contant bij de penningmeester.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor diversen - kaarten - postzegels - tekorten bij de activiteiten

7. Voor bijna alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd, hoeveel de bijdrage is staat in de uitnodiging van de activiteit.
Deze worden gebruikt voor versnaperingen tijdens de activiteit.

8. Toertochten worden steeds georganiseerd door het bestuur, suggesties zijn altijd welkom bij het bestuur.

9. Deelname aan eigen toertochten is alleen voor clubleden.

10. Bij toertochten mogen trekkers van dezelfde eigenaar niet achter elkaar rijden.

11. Bij het keienslepen gelden hier vanaf 2022 nieuwe regels voor: deze zijn:
wandelsnelheid max 5 km - loskomen voorwielen is einde - aanhaak hoogte 60 cm

12. FinanciŽle gelden worden persoonlijk beheerd door de penningmeester op een rekening inzake: Trekker Oldtimer Club Liesbosch.

13. Ieder lid is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste naam, adres en e-mailgegevens.
Dit is nodig om de activiteiten door te geven.
Voor het niet kunnen bezorgen van post en mail kan de club niet aangesproken worden.

14. Beslissingen van het bestuur zijn bindend.

Terug


Trekker Oldtimer Club Liesbosch © anno 2003

22 mei 2024 © HDC.