Welkom op de website van Trekker Oldtimer Club Liesbosch    E-mail TOCL: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl

Nieuws
Activiteitenkalender
Nieuwsbrieven
Kilometerheffing België
Wie, wat, waarvoor
Foto albums
Clubregels


Nieuws
  Foto's snerttocht 7 november
  Foto's. 3e tocht
  Foto's tocht 4 juli


De meeste weten het wel; maar denk eraan je moet voor 31-12-2021 je trekker of trekkers laten registeren bij het RDW voor een kenteken.
Kijk voor inlichtingen op de site van het RDW : registeren landbouwvoertuigen.
Als je ze dan geregistreerd zijn en kenteken en meldcode hebt, moet je dit binnen een maand doorgeven bij je verzekering.
Terug

Activiteitenkalender
2021
zondag 7 november snertrit.
zaterdagavond 18 december lichtjestocht.
Terug

Nieuwsbrieven
2021
Nieuwsbrief snertrit
Nieuwsbrief 2e toertocht
Januari over de Jaarvergadering + activiteiten 2021
Juni over de toertocht op 6 juni 2021

2020
juni over de 1e tocht op zondag 5 juli.
Uitnodiging jaarvergadering op 18 januari 2020

Terug

KILOMETER-HEFFING VOOR BELGIE
Formulier vrijstelling kilometerheffing voor Belgie.
Ga naar de webside www.viapass.be voor de vrijstelling van kilometerheffing voor oldtimer-tractoren.
Pluis heel de webside uit, dan kom je het formulier voor vrijstelling vanzelf tegen.
Dit formulier moet volledig ingevuld worden.
Lees ook de bijbehorende tekst goed door.

Hopende jullie voldoende te hebben ingelicht, Mvgr Ad Coertjens.

Terug

Wie,wat & waarvoor

Begin 2003 stond Ad van Meer wat te kletsen met Theo van de List van het gemeenschapshuis Liesbos. "We hadden een paar oude trekkertjes in de schuur staan en zeiden: goh, het zou toch leuk zijn als er ergens een clubke voor mensen met deze oude trekkers was."
Om het verhaal kort te maken: Theo en Ad besloten zelf dat clubke op te richten. "We hebben er Pee van de Wiel bijgehaald en met zijn drietjes vormen we het bestuur.". Ad als voorzitter, Theo als secretaris en Pee als penningmeester.
Een schot in de roos. Vanaf 2008 is er een ledenstop en een heuse wachtlijst. Ad van Meer: "We hebben nu honderd leden. Man, met gemak kunnen we er 150 hebben. Maar dan wordt het te groot, zeker als we die tochten maken. Vandaar die wachtlijst. Als er eentje wegvalt, kan er weer eentje lid worden." Ze komen uit heel West-Brabant en hebben met elkaar gemeen dat ze gek zijn op oude trekkers en machines, gebouwd tussen 1900 en 1970. Hoogtepunt tot nu toe is de door de club georganiseerde grote tentoonstelling op 28 september 2008. Meer dan 100 bijzondere oude trekkers en landbouwwerktuigen van weleer zijn getoond aan naar schatting ruim 1.200 bezoekers.

Gezelligheid, gemoedelijkheid en lekker kletsen over oude tractoren. Dat bindt de leden aan de club en is waar de club voor staat. Deze punten willen we ook voor de toekomst behouden.
Op naar het 10-jarig bestaan in 2013 ....

Per 1 maart 2010 is Pee van de Wiel opgevolgd door Jan Voermans.
Per 31 januari 2015 is Ad van Meer opgevolgd door Kees Lauwen.
Per 21 januari 2017 is Jan Voermans opgevolgd door Riet Dekkers.

Het bestuur bestaat nu uit:


Theo van der List tel 06-13052809
Kees Lauwen tel 076-5975732 / 06-51099348
Riet Dekkers tel 076-5021479 / 06-22071012
E-mail TOCL: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl
Terug

Foto albums

Seizoen 2021
Foto's van de snerttocht op 7 november vind je hier
Foto's van de tocht op 19 september vind je hier
Foto's van het keienslepen op 1 augustus vind je hier
Foto's van de tocht van 4 juli vind je hier
Foto's van de tocht van 6 juni vind je hier
Seizoen 2020
Foto's van de tocht van 23 augustus vind je hier
Foto's van de andere tocht van 5 juli vind je hier
Foto's van de aanhangwagen vind je hier
Seizoen 2019
Ht artikel in BNDeStem van 23 december vind je hier
De foto's van de lichttocht op 21 december vind je.hier
De foto's van de snerttocht op 10 november vind je hier
De foto's van de jaarmarkt in Etten vind je hier
De foto's van de derde toertocht op 8 september en van de BBQ op 14 september vind je hier.
De foto's van de lange toertocht op 7 juli vind je hier
De foto's van de havenfeesten Leur vind je hier
De foto's van de tweede tocht op 2 juni vind je hier
De foto's van het keienslepen op 5 mei vind je hier
De foto's van de eerste tocht 2019 op 7 april vind je hier
De foto's van de Jaarvergadering op zaterdag 26 januari vind je.hier
Seizoen 2018
De foto's van de lichttocht op zaterdag 22 december vind je.hier
De foto's van de intocht van Sint op 25 november vind je hier
De foto's van de snerttocht op 11 november vind je hier
De foto's van het jubileum op 9 september vind je hier
De foto's van de lange toertocht op 15 juli vind je hier
De foto's van de 2e toertocht op 24 juni vind je hier
De foto's van het keienslepen op 29 april vind jehier
De foto's eerste tocht 2018 op 8 april 2018 vind je hier
Seizoen 2017
De Foto's van de lichttocht op 23 december vind je hier..
De foto's van de derde toertocht op 10 september vind je hier.
De foto's van de lange toertocht op16 juli vind je hier
De foto's van de 2e toertocht op 25 juni vind je hier
De foto's van het keienslepen op 7 mei 2017 vind je hier.
De foto's van de 1e toertocht op 9 april vind je hier
Eerdere jaren
De foto's van 2016 vind je hier
De foto's van 2015 vind je hier
De foto's van 2014 vind je hier
De foto's van 2013 vind je hier
De foto's van 2012 vind je hier.
De foto's van 2011 vind je hier
De foto's van 2010 vind je hier
De foto's van 2009 vind je hier.
Het verslag in BNDeStem van het 5 jarig bestaan vind je hier.

Terug

Clubregels

 • Samenstelling bestuur:
  Theo van der List tel 06-13052809
  Kees Lauwen tel 06-51099348
  Riet Dekkers tel 076-5021479 / 06-22071012

 • Deelname aan de club en activiteiten geschiedt volledig op eigen risico van de leden. De club onthoudt zich van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. Schades en/of verontreinigingen als gevolg van olielekkages vallen onder eigen verantwoording van de eigenaar van het voertuig. Leden kunnen op eigen gelegenheid een oliemat aanschaffen en meenemen, ook bij de toerrtochten indien nodig.
 • Het aantal toe te laten leden wordt jaarlijks bij besluit van het bestuur op gesteld; daarna geldt een wachtlijst, tenzij het bestuur anders beslist.
  Lid worden is alleen mogelijk als men daadwerkelijk  mee kan rijden in toertochten of een functie binnen de club heeft
 • De trekker dient van voor 1970 te zijn en in principe zonder cabine te zijn uitgevoerd. Deelname van oldtimers van voor 1970 met cabine altijd na overleg met het bestuur. Trekkers vanaf 1970 met cabine zijn altijd uitgesloten; bij pech aan de oldtimer kan in overleg met het bestuur besloten worden om bij wijze van eenmalige uitzondering deel te nemen met een trekker vanaf 1970 zonder cabine. Alleen bij de snerttocht en de lichtjestocht wordt een uitzondering gemaakt voor trekkers tot 1980 met cabine. En de trekkers met cabine zullen achteraan rijden in de tocht
 • De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 12,50 per persoon voor o.a. verzend- en drukkosten, fruitmandjes e.d. en dient overgemaakt te worden op de aangegeven bankrekening.
 • Bij eigen toertochten geldt in principe een inschrijfbedrag van € 7,50 p.p. waarvoor enige versnaperingen geregeld worden; bij tekortkoming wordt een gezamenlijke rekening gehanteerd.
 • Eigen toertochten worden steeds georganiseerd door het bestuur; suggesties zijn altijd welkom bij het bestuur. Leden die niet mee (kunnen) rijden en wederhelften van de leden kunnen zich melden bij het bestuur om mee te helpen bij de organisatie van een toertocht, zoals bijvoorbeeld posten bij drukke verkeerssituaties.
 • Deelname aan eigen toertochten is alleen mogelijk voor clubleden.
 • Afgelaste eigen toertochten worden in principe de week erop ingehaald.
 • Bij toertochten mogen trekkers van dezelfde eigenaar niet achter elkaar rijden.
 • Inkomsten uit tentoonstelling e.d. van trekkers bij evenementen komen voor 100% ten goede aan de eigenaar; opbrengsten mogen wel geschonken worden aan de club.
 • Financiële gelden worden persoonlijk beheerd door de penningmeester op een bankrekening inzake ‘Trekker Oldtimer Club Liesbosch’.
 • Evenementen organiseren buiten toertochten om: hierbij wordt gedacht aan een trekkerbehendigheid, ploegen, trekkertrek. Proeven dienen dan geschikt te zijn voor trekkers zonder hefinrichting.
 • Ieder lid is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste naam, adres- en emailgegevens. Voor het niet kunnen bezorgen van post en mail kan de club niet aangesproken worden.
 • Beslissingen van het bestuur zijn bindend.


 • Terug


  Trekker Oldtimer Club Liesbosch © anno 2003

  8 november 2021 © HDC.