Lied van LIESBOS
1
Tussen Etten en Breda
ligt Liesbosch heideland
Akkers, wei en kaveling
Lieflijk en charmant
waar 't mooi zwartbonte vee
graast langs weg en vaart
Daar is mijn lief Liesbosch
't mooist gehucht op aard.
Daar is mijn lief Liesbosch
't mooist gehucht op aard.
2
Waar geen flat en geen fabriek
't landelijk beeld verstoort
Waar je in de zomernacht
gekwaak van kikkers hoort
Waar men kent de romantiek
van veld en kantgemaai
Daar is mijn lief Liesbosch
Gehuchtje klein en fraai
Daar is mijn lief Liesbosch
Gehuchtje klein en fraai
3
Waar men spreekt in eigen taal
van koei en perd en vés
Waar men ook zo heerlijk smult
van errepels en kés
Waar men eet van rijstebrij
van biest en kouwe gort
Daar ligt mijn kindertijd
Liesbosch dierbaar oord.
Daar ligt mijn kindertijd
Liesbosch dierbaar oord.
4
Waar ieder in tijd van nood.
kent z'n burenplicht.
Waar men met vereende kracht.
'n buurtcomité opricht.
Waar men één familie vormt.
één in vreugd en rouw.
O mijn lief klein gehucht.
'k blijf je eeuwig trouw.
O mijn lief klein gehucht.
'k blijf je eeuwig trouw.

bijgewerkt op 12 april 2017 © HDC.